Spaarloon

De spaarloonregeling is een spaarregeling die door de regering is opgezet om met een belastingvoordeel een bedrag te kunnen sparen. Het belastingvoordeel kan behaald worden doordat de werknemer een deel van zijn brutoloon inlegt op zijn spaarloonrekening, zodat het belastbare inkomen lager wordt; de werknemer betaalt geen inkomstenbelasting over het gedeelte van het loon dat hij inlegt op de spaarloonrekening. Het is dus zeer interessant om deel te nemen aan de spaarloonregeling.


Vier jaar vast

Het geld wat gespaard wordt in de spaarloonregeling, staat 4 jaar vast, vervolgens mag de werknemer het geld opnemen zonder er alsnog loonheffing of inkomstenbelasting over te moetgen betalen. Eveneens telt het saldo op (het geblokkeerde deel van) de spaarloonrekening tot een bedrag van € 17.025,- niet mee voor de vermogensrendementsheffing. Wil de werknemer het geld eerder opnemen, het zogenaamde deblokkeren dan is dat onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk. Bijvoorbeeld in het geval het geld gebruikt wordt voor de koop van een huis of voor de kosten van benodigde kinderopvang. Ook kan de Nederlandse regering besluiten dat werknemers het saldo opgebouwd in de spaarloonregeling eerder vrij op mogen nemen.


Vrije opname 2005 en 2010

Dat was het geval in 2005, toen staatssecretaris Wijn in juli 2005 goedkeurde dat het in 2001, 2002, 2003 en 2004 gespaarde saldo vanaf 1 september 2005 vrij opgenomen mocht worden. Ook in september 2010 is het gespaarde saldo van de vier voorgaande jaren van de spaarloonregeling vrijgegeven. Het is tevens mogelijk om het geld op de geblokkeerde rekening te laten staan. Zolang het geld op de speciale spaarloonrekening staat blijft de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing van kracht. Het geld kan ook nog in 2011 worden opgenomen.


Afhankelijk van werkgever

Alleen werknemers kunnen gebruikmaken van de spaarloonregeling, en alleen als de werkgever hier aan meewerkt. Heeft de werkgever geen spaarloonregeling voor zijn medewerkers, dan kunnen de werknemers niet deelnemen aan het spaarloon. Als de werkgever wel een spaarloonregeling kent, dan moet deze mogelijk zijn voor minstens 75% van de werknemers. Of ook daadwerkelijk meer dan 75% van de werknemers meedoet, is niet belangrijk.


Spaarloon en Levensloop

Een werknemer mag niet in hetzelfde jaar zowel bij de spaarloonregeling als bij de levensloopregeling geld inleggen; tegelijk geld opnemen mag daarentegen wel.

Per kalenderjaar mag maar bij één werkgever gebruikgemaakt worden van de spaarloonregeling (wat voorheen niet zo was; toen kon per arbeidscontract eenmaal per jaar tot het maximum spaarbedrag gespaard worden). Het maximum spaarbedrag per kalenderjaar bedraagt in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 € 613,-. Dit bedrag wordt overigens niet jaarlijks aangepast aan de inflatie. Over de spaarloon inleg is, zoals gezegd, niet de werknemer belasting verschuldigd, de werkgever dus wel. De heffing over spaarloon is daarmee een vorm van eindheffing. Het tarief bedraagt nu 25%.


Wilt u tevens meer weten over?

ALLES OVER BELASTINGEN / FINANCIELE TIPS / DE SPAARLOONREGELING  / BESTRIJDEN VAN JEUGDPUISTEN / VAKANTIEHUIZEN OP AMELAND / VAKANTIEHUIZEN OP TERSCHELLING /  DE BESTE SUPER LASTMINUTES / NEERSLAG IN NEDERLAND / NEERSLAG IN BELGIE / DE MOOISTE MEUBELS EN WOONACCESSOIRES / VAKANTIEHUIZEN OP TEXEL / WATERPOKKEN /  DE LEVENSLOOPREGELING / HYPOTHEEK OVERSLUITEN / TWIMBO LINK TOEVOEGEN / HYPOTHEEK BEREKENEN / LENEN MET BKR CODERING / HYPOTHEEK / SALARIS.UWPAGINA.NL / BELASTING.UWPAGINA.NL


Alles over de SPAARLOONREGELING | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl