Spaarloonregeling en levensloopregeling

Via de spaarloonregeling en levensloopregeling kunnen werknemers belastingvrij een deel van hun brutoloon sparen. Bij de levensloopregeling is dat geld bedoeld om een periode van onbetaald verlof te financieren.  Een werknemer kan jaarlijks kiezen aan welke regeling hij wil deelnemen. Het is niet mogelijk om beide regelingen tegelijk toe te passen.


Spaarloonregeling

Werknemers mogen per kalenderjaar maximaal € 613 belastingvrij sparen via de spaarloonregeling. In de inkomstenbelasting geldt een vrijstelling in box 3 sparen en beleggen van maximaal € 17.025 voor geblokkeerde spaartegoeden uit een spaarloonregeling.


Levensloopregeling

Werknemers mogen jaarlijks maximaal 12% van hun brutoloon sparen om een periode van onbetaald verlof te financieren. Er mag maximaal 210% van het brutoloon gespaard worden. Dit is goed voor een verlof van 2,1 jaar.

Via de volgende link wordt de Levensloopregeling volledig uitgelegd.


Alles over de SPAARLOONREGELING | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl